НА СКОПЈЕ, СО ЉУБОВ! - АРХИТЕКТОНСКАТА МИСЛА НА ЖИВКО ПОПОВСКИ

НА СКОПЈЕ, СО ЉУБОВ! - АРХИТЕКТОНСКАТА МИСЛА НА ЖИВКО ПОПОВСКИ
Author: Aneta Hristova - Popovska, Meri Batakoja (Eds.)
Publisher: PrivatePrint
Language: Macedonian
Pages: 271
Size: 21 x 14.8 cm
Weight: 440 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786084838005
Availability: In stock
Price: €8.00
Add Items to Cart
Product Description

„На Скопје, со љубов! - Архитектонската мисла на Живко Поповски“ е комплетна збирка на текстови, колумни и интервјуа кои архитектот Живко Поповски ги напишал и објавил во текот на својот живот, надополнета со авторски цртежи и два воведни текста од приредувачките.

Приредувачи: Анета Христова - Поповска, Мери Батакоја

Превод и лектура: Даниел Медароски, Ксенија Чочкова, Надица Стамболџиоска, Патриција Миљковиќ - Петровска.