Piktogram #05/06

Piktogram #05/06
Author: MIchal Wolinksi
Publisher: Stowarzyszenie Piktogram
Language: Polish / English
Pages: 216
Size: 26 x 21 cm
Weight: 670.0000 kg
Binding: Softcover
ISBN:
Availability: In stock
Price: €15.00
Add Items to Cart
Product Description

Gry i Rozmowy Plastyczne, Dzialania i Wspoldzialania / Games, Visual Conversations, Activities and Interactions
Michal Wolinski, Lukasz Ronduda

Budowac aktywnosc, rzezbic komunikacje / Building Activity, Sculpting Communication

Przemyslaw Kwiek - gra z samym soba / Playing a Game with Oneself

Bank czasoskutkow estetycznych KwieKulik / The KwieKulik Bank of Aesthetical Time-Effects

"Forma Otwarta" - dzialania dokamerowe / 'Open Form' - For-camera Activities

Sztuka Pasozytnicza - dokumentowane dzialania na pracach innych artystow / Parasite Art: Documented Activities on Other Artists' Works

Gra na wzgorzu Morela / The Game on Morel's Hill

"Dzialania" / 'Activities'

Rozmowy plastyczne Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego / Visual Conversations by Wiktor Gutt and Waldemar Raniszewski

Wiktor Gutt, Waldemar Raniszewski. Wielka Rozmowa 1972-1976 / Grand Conversation

Gra z publicznoscia / Game with the Audience

Gry na makiecie w Pracowni Hansena / Games on the Terrain Model in Hansen's Studio

Jan S. Wojciechowski - Otwarte Archiwum / Open Archive

Pomnik doznajacy KwieKulik / KwieKulik - The Experiencing Monument

Gra w Arnhem / The Game in Arnhem

Grzegorz Kowalski - dydaktyka partnerstwa / Didactics of the Partnership

Obszar Wspolny i Wlasny / Common and Private Space
Wybory.pl. Powtorzenie cwiczenia studenckiego "Obszar wspolny, obszar wlasny" / [S]election.pl. Repetition of the Students' Exercise 'Common Space, Private Space'
Artur Zmijewski

List Grzegorza Kowalskiego do Artura Zmijewskiego / Grzegorz Kowalski Writes to Artur Zmijewski

Z Plochocinka do Centrum Pompidou, czyli kulisy teatru cieni / From Plochocinek to the Centre Pompidou, or Behind the Scenes of a Theatre of Shadows
Patrick Komorowski

Za zycia niebo czeka cie w wozku inwalidzkim / On Earth, Heaven Waits For You in a Wheelchair
Jan Verwoert writes on Isa Genzken's exhibition

Poszukiwanie medium / In Search of the Medium
Edwin Bendyk

Affiches Détournées
Eustachy Kossakowski

Lato w miescie / Summer in the City
Mikołaj Dlugosz

Niedokonczone domy / Unfinished Houses
Konrad Pustola