Terraforming

Terraforming
Author: Johannes Heldén
Publisher: OEI editör
Language: Swedish / English
Pages: 96
Size: 12 x 17 cm
Weight: 125 g
Binding: Softcover
ISBN: 978-91-85905-63-8
Price: €12.00
Product Description

"Terraforming (literally, ?Earth-shaping?) of a planet, moon, or other body is the theoretical process of deliberately modifying its atmosphere, temperature, surface topography or ecology to be similar to the biosphere of Earth to make it habitable by humans.
The term ?terraforming? is sometimes used more generally as a synonym for planetary engineering, although some consider this more general usage an error. The concept of terraforming developed from both science fiction and actual science. The term was coined by Jack Williamson in a science-fiction story (?Collision Orbit?) published during 1942."

Terraformering innebär alltså att med hjälp av planetary engineering bygga om eller förändra en planet så att den kan hysa liv, och den mest avancerade formen av terraformering är att skapa sådana förhållanden på en annan planet att människan kan leva där.

I. Förändringar på molekylär nivå, syrehalten i atmosfären ökar, temperaturen höjs. Värmen aktiverar inplanterade mikroorganismer. Atmosfären sedimenteras och blir synlig vid gryning och skymning, i strimmor av mörkröd och blek koppar. Gravitationens konstant fluktuerar, omärkligt. Värmevågor förvränger horisontlinjen.

II. Vatten, koldioxid, kväve. Biosfären synliggör meteoriterna, tunna glödande linjer kryper över himlen, ett hundratal per minut. När en når ända ner darrar marken. Efter 0-35 sekunder kommer ljudvågorna. Inuti åsryggarna och ut under slätterna löper gångar. Därnere finns ingenting, det luktar ingenting. Tryckvågen kastar upp dammpartiklar i mörkret. De landar, långsamt. (ur Terraforming)