OEI #56–57 Tidskriften / The Magazine / La revue

OEI #56–57 Tidskriften / The Magazine / La revue
Author: -
Publisher: OEI
Language: Swedish
Pages: 480
Size: 19.5 x 30.4 cm
Weight: 1.6380 kg
Binding: Softcover
ISBN: 978-91-85905-43-0
Availability: In stock
Price: €38.00
Add Items to Cart
Product Description

”En tidskrift kan vara ett uttryck för en doktrin som redan är konstituerad eller för en grupp som redan existerar (surrealism). Den kan tjäna
till att ge form åt tendenser som ännu är vaga men latenta. Den kan
slutligen vara ett kollektivt verk för överskridande, för riktade fordringar
som, genom just det faktum att tidskriften finns, leder var och en av dem
som medverkar i den en aning längre på den egna vägen och kanske
också på en väg som är en smula annorlunda än den som han eller hon
skulle ha följt om han eller hon varit ensam. Var och en blir ansvarig för
påståenden som han eller hon inte är upphovsman till, för en forskning
som inte längre uteslutande är hans eller hennes; han eller hon svarar
med ett vetande som han eller hon inte själv har från början. Detta är
innebörden hos tidskriften som kollektiv möjlighet. Det rör sig om en
förmedlande status mellan författare och läsare. Härav det nödvändiga
i ett stort gemensamt utvecklingsarbete och, eftersom enstämmighet
varken är möjlig eller önskvärd, det nödvändiga i att, i själva tidskriften,
fortsätta diskussionen och dialogen.”