För pås-seende. Berndt Pettersons collage och bokstavskonst.

För pås-seende. Berndt Pettersons collage och bokstavskonst.
Author: Jonas (J) Magusson, Cecilia Grönberg
Publisher: OEI
Language: Swedish
Pages: 464
Size: 28.9 x 22.3 cm
Weight: 1.5950 kg
Binding: Softcover
ISBN: 978-91-85905-38-6
Availability: In stock
Price: €50.00
Add Items to Cart
Product Description

För pås-seende. Berndt Pettersons collage- och bokstavskonst är en bok
om den mångsidige och intensivt uppfinningsrike, men idag alltför bortglömde, collage- och bokstavskonstnären, tecknaren och målaren Berndt
Petterson (1930–2002).
Boken fokuserar Berndt Pettersons 60-talsproduktion: collage, bokkonstverk, affischer, visuell poesi, skrivmaskinspoesi, monumentala fotocollage, textobjekt i pås- och burkform, multikonstverk och politiskt engagerade textverk i stadsmiljö.
Den 464 sidor omfattande boken består dels av ett omfattande bildmaterial och dels av en längre essä, som porträtterar Berndt Petterson genom att läsa hans skiftande konstnärliga och litterära aktiviteter mot de
kontexter han verkar i under 60-talet och det tidiga 70-talet: genom utställningar som ”Collage”, ”I påsen”, ”Ungdomsbiennalen” i Paris, ”Multikonst” och ”Stadsbilder”; genom tidskrifter som Vox, Rondo, Lundagård;
genom den litterära dadarenässansen i Lund under början av 60-talet
och vänskapen med poeter som Göran Sonnevi, Ronney Henningsson
och Benkt-Erik Hedin; genom konstnärliga och litterära referenser som
Kurt Schwitters, James Joyce med flera, etc.
Bildmaterialet i För pås-seende. Berndt Pettersons collage- och bokstavskonst är en unik dokumentation av den allra största delen av Berndt
Pettersons arbeten under 60-talet och det tidiga 70-talet, men innehåller
också en lång rad dokument, skisser och förarbeten från hela Berndt
Pettersons konstnärskap, som sträcker sig från sent 1940-tal till tidigt
2000-tal.