Příhoda 25

Příhoda 25
Author: Karel Císař, Magdalena Juříková, Terezie Nekvindová, Jiří Příhoda
Publisher: KANT
Language: english, czech
Pages: 159
Size: 23 x 28 cm
Weight: 874 g
Binding: Softcover
ISBN: 9788074371929
Availability: In stock
Price: €39.00
Add Items to Cart
Product Description

Jiří Příhoda (* 1966) is a sculptor moving on the thin line between object and architecture. His monumental works often use new technologies and materials, which the author takes from industrial production. Initial shapes and functions of his objects help to create a futuristic atmosphere. The exhibition in the interiors and exteriors of the Troja Castle brings a combination of old and brand new realizations and builds on last year's successful project of Václav Cigler, who first covered these two distinct territories which this Baroque villa and its magnificent gardens offer.

Jiří Příhoda(*1966) studoval v letech 1990-1996 na AVU v Praze, kde působil později také jako vedoucí pedagog ateliéru Itermedia II(2005 - 2015). Pracuje střídavě v Čechách a v Texasu. Jeho dílo zasahuje do mnoha výtvarných oborů a v posledních letech se pohybuje na hranici objektu a architektury. Před nástupem na AVU se věnoval akcím v přírodě, které později ustoupily zájmu o instalace. Ty zpočátku rouboval na stávající prvky interiéru, až se postupně dějištěm jeho intervencí stávaly celé místnosti a nakonec celé objekty. Dominantním motivem jeho prací byla inverze objektu a později architektury, kdy zpochybňoval na principu nekonečné Mobiovy křivky vnímání prostoru vně a uvnitř. Dnes je "stavitelem" cel a pousteven, které zamýšlí jako místa ke kontemplaci. Tyto "věže ze slonoviny" pak adaptuje na různé podmínky a prostředí, přesto je ve skutečnosti touží vidět uprostřed volné přírody. Je konstruktérem a utopickým snílkem zároveň a tak se v jeho díle snoubí moderní technologie s touhou bortit konvenční hranice oboru tak, jak se to sluší na žáka Stanislava Kolíbala a Aleše Veselého.
Jiří Příhoda patří ke generaci nastupující v devadesátých letech, kdy v zahraničí vzrostl zájem o mladé české umění. Jeho práce se tak v průběhu let staly samozřejmou součástí řady významných mezinárodních projektů.