Jaroslav Valečka

Jaroslav Valečka
Author: Edward Lucie-Smith, Martina Vítková, Veronika Marešová, Rea Michalová
Publisher: KANT
Language: Czech, English
Pages: 200
Size: 28 x 24 cm
Weight: 1.4660 kg
Binding: Hardcover
ISBN: 9788074371745
Availability: In stock
Price: €39.00
Add Items to Cart
Product Description

Monograficky zaměřená publikace, přinášející reprezentativní a ucelený výběr z tvorby Jaroslava Valečky z let 2010-2015, představuje autora, který se vyprofiloval v nepřehlédnutelnou osobnost současné střední umělecké generace v návaznosti na dlouhou tradici české krajinomalby a symbolistní imaginace.
Kromě Valečkových typických, okouzlujících krajin s dalekými horizonty a magickými světelnými situacemi odhaluje tato kniha skryté, niterné zdroje jeho díla - odkrývá provázanost autorovy tvorby s krajem jeho dětství, zádumčivě melancholickým prostředím Lužických hor a „mrazivými“ příběhy jeho obyvatel.

Úvodní studie pochází z pera proslulého britského teoretika a kurátora Edwarda Lucie-Smitha, autora více než stovky publikací z oblasti dějin umění a poezie, jehož nejznámější kniha Art Today (1995) zůstává neopominutelným manuálem současné světové umělecké tvorby. Další zasvěcené studie o Valečkově díle napsaly historičky umění Martina Vítková, Rea Michalová, a kurátorka Veronika Marešová.


This monographic publication offers a representative and comprehensive look at Jaroslav Valečka’s work from the years 2010-2015. It presents an artist who has established himself as a distinctive member of the middle generation of artists, as someone who draws on the long tradition of Czech landscape painting and symbolist imagination. Besides his typical enchanted landscapes with distant horizons and magical lighting, the book also explores the hidden, inner sources of his work, revealing the influences of the landscape of his childhood, the darkly melancholy environment of the Lusatian Mountains and the “chilling” stories of their inhabitants.
The introductory essay was penned by renowned British art theorist and curator Edward Lucie-Smith, who has written more than a hundred publications in the fields of art history and poetry. His best-known book, Art Today (1995), remains an indispensable guide to contemporary international art. Other informed studies on Valečka’s work were written by art historians Martina Vítková and Rea Michalová and curator Veronika Marešová.2015