For a Random Structuring of Space

For a Random Structuring of Space
Author: Diet Sayler
Publisher: Institute of the Present
Language: Romanian / English
Pages:
Size: 15.6 x 22.9 cm
Weight: 130 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786069453674
Price: €12.00
Product Description

Parkour VII: Diet Sayler - 2019

The Parkour series introduces themes, concepts and seminal encounters for the activity of outstanding artists in the field of visual and performative arts in Romania, which enabled them to produce an unparalleled body of work. The series looks at a limited array of artistic projects and experiences, through the use of interview as an unmediated recording instrument. The interview format accommodates the reader with the particular spatial and material conditions of their practice, with the personal beliefs and the ongoing process of conceptualising their work. Parkour thereby distill significant aspects of the recent cultural history, bringing back to the fore the role of memory in capturing the kernel of an artistic time, of an artwork, of a conceptual turn. Publication concept and editors: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău.

Diet Sayler was born in 1939 at Timişoara and has lived in Nuremberg since 1973. He is one of the leading figures of the Romanian artistic Neo‑avant‑garde of the 1960s–1970s. Within this time period, he settled on a visual language deeply rooted in mathematics, architecture, movement, seriality and music, subjects which have been of an unceasing concern to him. Sensitive to the principles of constructivism and the synthetic theories of geometric abstraction, Diet Sayler has strived to develop an aesthetic of the “rigor,” translated in an operational system based on the dialectic of contrasts and on the introduction of a new constant: chance. His early series of works include Monotypes (1963–1967), Arhythmical Compositions I–XII (1968–1969), Serial Compositions (1971–1972). The Kinetic Rooms he created at the Technical Club in Piteşti (1971–1972) illustrate his concern with the dynamics of structures, subsequently integrated in an urban or natural environment. His spatial installations Five Wooden Bars (1976–1988) or the series of Norigrammes (1997–1998) reflect his endeavour to “sculpture” the air, to permute the elements in relation to their surroundings, surprising the viewer with their presence in unexpected places, with unsuspected poetical meanings. In parallel, Diet Sayler has carried out a significant academic and theoretical activity as Professor at the Academy of Fine Arts in Nuremberg from 1992 to 2005.

-

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

Diet Sayler, născut în 1939 la Timişoara şi stabilit din 1973 la Nürnberg, este unul dintre protagoniştii importanţi ai neo‑avangardei artistice româneşti a anilor 1960–1970, perioadă în care şi‑a cristalizat un limbaj vizual profund înrădăcinat în interesul său pentru matematică, arhitectură, mişcare, serialitate şi muzică. Sensibil la principiile constructivismului şi la teritoriul sintetic al abstracţio‑ nismului geometric, Diet Sayler a urmărit dezvoltarea unei estetici a „exactului”, tradusă printr‑un sistem operaţional bazat pe dialectica contrastelor şi pe introducerea unei noi constante: hazardul. Seriile sale timpurii de lucrări includ Monotipii (1963–1967), Construcţii aritmice I–XII (1968–1969), Construcţii seriale (1971–1972). Camerele cinetice de la Clubul Tehnic din Piteşti (1971–1972) sînt ipostaze ale preocupării sale pentru dinamica structurilor, integrate ulterior mediului urban sau natural. Instalaţiile spaţiale Cinci bare de lemn (1976–1988) sau seria Norigramelor (1997–1998) reflectă căutările artistului de sculpturalizare a aerului, de permutare a elementelor în raport cu ambientul, surprinzînd privitorul cu prezenţa lor în locuri neaşteptate şi cu semnificaţii poetice nebănuite. Diet Sayler a desfăşurat deopotrivă o importantă activitate acade‑ mică şi teoretică, în perioada 1992–2005 fiind profesor la Academia de Arte Frumoase din Nürnberg.