Daydreaming

Daydreaming
Author: Milda Laužikaitė
Publisher: LTMKS
Language: English, Lithuanian
Pages: 41
Size: 17 x 12 cm
Weight: 200 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786099633213
Availability: In stock
Price: €8.00
Add Items to Cart
Product Description

Milda Laužikaitė
Daydreaming

Images and thoughts in Milda Laužikaitė's book "Plevenimai" appeared to the author through dreams. Images as light as the air - the artist casually marked them between the notes - intertwine on these pages into an imaginary script for a film in which plants would play the main role. Fragments of plant life, snarky conversations, are put together by the author by destroying the classic structure of the script and fundamentally changing it according to the "perception" of the plant, and also uniquely respond to the empathic connections between people and non-humans.

-

Mildos Laužikaitės knygelėje „Plevenimai“ nugulę vaizdai ir mintys autorei pasirodė per sapnus ir svajas. Lengvi tarsi oras vaizdiniai – juos menininkė neįpareigotai pasižymėdavo tarp užrašų – šiuose puslapiuose susipina į įsivaizduojamą scenarijų filmui, kuriame pagrindinį vaidmenį atliktų augalai. Augalų gyvenimo, šnaresingų pokalbių fragmentai, autorės dėliojami ardant klasikinę scenarijaus struktūrą ir ją iš esmės keičiant pagal augalo „suvokimą“, taip pat savitai atliepia empatiškus žmonių ir ne žmonių ryšius.