CONCEIVABLE HOUSES - A List of Architectural Ideas / VÕIMALIKUD MAJAD - arhitektuursete ideede loend

CONCEIVABLE HOUSES - A List of Architectural Ideas / VÕIMALIKUD MAJAD - arhitektuursete ideede loend
Author: Urmo Mets
Publisher: ;paranoia
Language: English / Estonian
Pages:
Size: 13 x 19 cm
Weight: 650 g
Binding: -
ISBN: 9789949994427
Price: €10.00
Product Description

Urmo Mets
CONCEIVABLE HOUSES
A List of Architectural Ideas

Born out of heuristic construal interest, and from the need to ask how the effect of architecture could be expanded, how can a syntagmatic format communicate, and what fantastic results could be achieved by setting unconventional goals to architectural practice. Ideas, in the context of this compendium’s house descriptions, are meant as anything in the widest sense that is the objects of thinking.

Urmo Mets
VÕIMALIKUD MAJAD
arhitektuursete ideede loend

Sündinud heuristilisest tõlgendushuvist ja vajadusest küsida, mil moel on võimalik laiendada arhitektuuri mõju, kuidas võib ehituslik formaat kommunikeerida ning milliseid fantastilisi tulemusi võiks saavutada, seades arhitektuursele praktikale tavapäratuid eesmärke. Kogumikus esitatud majakirjelduste kontekstis peetakse ideede all silmas kõige laiemas mõttes mida tahes, mis on aru objektiks.