A BRIEF HISTORY OF CURATING

A BRIEF HISTORY OF CURATING
Author: Hans Ulrich Obrist
Publisher: PrivatePrint
Language: Macedonian
Pages: 248
Size: 18 x 12.5 cm
Weight: 250 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786084838067
Availability: In stock
Price: €6.00
Add Items to Cart
Product Description

Кратка историја на курирањето е збирка од 11 интервјуа направени од славниот швајцарски куратор Ханс Улрих Обрист со пионерите на кураторската практика. Во нив, преку сеќавањата на овие пионери-куратори за својата практика, изложбите на кои работеле и кои биле битни за нив, институциите од кои биле дел, како и преку продлабочени осврти, се документира и запишува усната историја на курирањето.
Ова издание е прв превод кој го објавува PrivatePrint и, истовремено, прво превод на дело на Ханс Улрих Обрист на македонски јазик.