La Belle Indifférence

La Belle Indifférence
Author: Seda Gecü, Serap Gecü
Publisher: Flâneur Collective
Language: Turkish
Pages: 50
Size: 17 x 17 cm
Weight: 104 g
Binding: Softcover
ISBN:
Availability: In stock
Price: €20.00
Add Items to Cart
Product Description

Bu kitap, 2000'lerin ortasında yazmaya başladığı- mız ve 2010'ların ilk yıllarına kadar yazmayı sürdür- düğümüz bloglarımızı konu alıyor. Bizi üretmeye iten, süreklilik sağlayacak kadar bağ kurduğumuz ve dö- nemin ruhunu yakaladığı için değerli bulduğumuz bloglarımızın bugünkü geçerliliğini sorgulayan bir arşiv oluşturuyoruz. Aynı zamanda, iki kardeş olarak, geçmişe tekrar birlikte bakıyor ve hayret ediyoruz. 2005-2011 yılları arasında La Belle Indifférence, Su- yun İçinde Şilep ve kitaba adını veren Önümde Du- ruyor adlı bloglarımızda yayınladığımız yazılardan oluşan seçkiye yakın dönem üretimimizi de yansıtan çizimler eşlik ediyor