kisa mesafeler kitabi - the book of short distances

kisa mesafeler kitabi - the book of short distances
Author: Borga Kanturk
Publisher: SAHA
Language: Turkish, English
Pages: 220
Size: 13,5 x 18,5 cm
Weight: 252 g
Binding: Softcover
ISBN:
Availability: In stock
Price: €25.00
Add Items to Cart
Product Description

Borga Kantürk, SAHA Studio projesi “Kısa Mesafeler Kitaplığı”nın ortaya koyduğu fiziki ve mental yapıya eşlik etmesi adına bir yayın hazırladı. “Kısa Mesafeler Kitabı” başlığı altında, üç kitaptan oluşan kitapların ilki “Kısa Mesafeler Kitabı: Seyir Halinde…”, ikincisi “Kısa Mesafeler Kitaplığı: Dizin”, sonuncusu ise bir sanatçı-kitabı olarak üretilen, söz konusu kitaplıktaki tüm kitaplardan birer cümleyi içeren, 12 adet 20’şer satırlık kişisel metin kolajlarına yer veren çalışma; “Kısa Mesafeler Kitaplığı: Satırlar” adını taşıyor.

Borga Kantürk’s SAHA Studio project “Library of Short Distances” is accompanied by “Book of Short Distances,” which is a set of books in the form of three booklets that can be experienced in connection with each other or separately. The first of the trio is “Book of Short Distances: En Route...”; the second is “Library of Short Distances: Index” and the last is an artist book in which the artist includes a sentence from each of the books included in the library, 12 pieces of 20-line text collages, titled “Library of Short Distances: Lines.”